UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Storspov

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Sånglärka, Storspov (Kungsängen)

sanglarka sanglarka storspov

Bilderna togs den 24:e juni (sånglärka) och 25:e (storspov).

Webmaster ( 27.jun.08 )


Storspov (Kärven, Almunge)

storspov

Bilden på storspovarna togs den 13 april i Näsbyändan på Kärven. Spovarna kom in söderifrån och svängde av mot det frästa området i Kärven varefter de landade. Efter en kvart ungefär flög de vidare norrut.

Webmaster ( 15.apr.08 )