UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Stäpphök

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Stäpphök (Örskär)

stapphok1 stapphok2

16.sep

Webmaster ( 22.sep.06 )


Stäpphök (Böksta, Balingsta)

stapphok

Bild tagen 3/9.

Webmaster ( 05.sep.05 )


Stäpphök (Vendelsjön)

stapphok1 stapphok2 stapphok3

Lunchtid 5/11

Webmaster ( 13.nov.04 )


Stäpphök (Vendelsjön)

stapphok1 stapphok2 stapphok3 stapphok4 stapphok5

4/11 upptäckte Thomas Pless en juvenil stäpphök som jagade runt södra Vendelsjön. Fågeln var kvar under hela gårdagen (då nedanstående bilder togs i skymningen).

Webmaster ( 06.nov.04 )


Stäpphök (Angarn)

stapphok1

1K stäpphök 28/9

Webmaster ( 28.sep.04 )


Stäpphök (Angarn)

stapphok1

1K stäpphök 28/9

Webmaster ( 28.sep.04 )


Blå kärrhök, Stäpphök (Sala)

blahok stapphok

Bilder tagna 10/9

Webmaster ( 12.sep.04 )


Stäpphök (Grillby)

stapphok1 stapphok3

Bilder tagna 10/9

Webmaster ( 11.sep.04 )


Stäpphök (Grillby)

stapphok

Stäpphöksskådare. Bild tagen 10/9

Webmaster ( 11.sep.04 )


Stäpphök (Ledskär)

stapp1 stapp2 stapp3

Igår observerade PJ Ulfendahl en honfärgad stäpphök vid Fågelsundet och idag (5/5) under förmiddagen hittade Åke Berg och Tomas Pärt en 2K hane vid Ledskär. Ledskärsfågeln eftersöktes dock utan resultat under dagen men vid 19-tiden på kvällen kom fågeln flygande förbi Ledskärsbryggan och fortsatte vidare in mot Fladen där den landade. Efter en patrullrunda runt Svenskärs gård återvände stäpphöken ånyo till Fladen där den uppenbarligen trivdes bland ängshökar, bruna kärrhökar och dessutom en 2K blå kärrhökhane - fullt hus alltså!

Webmaster ( 01.jun.04 )


Stäpphök (Ledskär)

stapp1 stapp2 stapp3

Igår observerade PJ Ulfendahl en honfärgad stäpphök vid Fågelsundet och idag (5/5) under förmiddagen hittade Åke Berg och Tomas Pärt en 2K hane vid Ledskär. Ledskärsfågeln eftersöktes dock utan resultat under dagen men vid 19-tiden på kvällen kom fågeln flygande förbi Ledskärsbryggan och fortsatte vidare in mot Fladen där den landade. Efter en patrullrunda runt Svenskärs gård återvände stäpphöken ånyo till Fladen där den uppenbarligen trivdes bland ängshökar, bruna kärrhökar och dessutom en 2K blå kärrhökhane - fullt hus alltså!

Webmaster ( 01.jun.04 )