UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Sparv

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Sparv (Långsandsörarna)

sparv

Vad är detta för en sparv? Stor som en sävsparv, låter som något okänt, lock lätet (ej inspelat) påminde om en sävsparvs lockläte. Ljudfil finns här (MP3).

Webmaster ( 20.apr.08 )