UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Snösiska

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Stockholm

Svarthalsad trast Rödvingetrast Snösiska Vinterhämpling

svarthalsad rodvingetrast snosiska vinterhampling

Svarthalsad trasten (1) är den rikskända i Sundbyberg, Stockholm. Han/hon (de lärde tvistar alltjämt i könsfrågan...) lever rövare med Sveriges nationalfågel, men får ibland själv på tafsen. Den tycks dock klara sig väl i vinterkylan. Rödvingetrasten (2) är från samma lokal som Svarthalsen. Snösisken (3) är från Barkaby flygplats, där den kamperar tillsammans med vinterhämplingar (4) och gråsiskor.

Webmaster ( 11.jan.10 )


Snösiska (Röbo, Uppsala)

snosiska

Bild tagen 16/1

Webmaster ( 22.jan.05 )


Snösiska (Uppsala)

sniska1 sniska2 sniska3 sniska4

Publicering av en siskbild från Kenth (29/10) startade en liten diskussion om fotot föreställde en gråsiska eller en snösiska. Meningarna gick isär men man enades om att det inte gick att artbestämma fågeln på grundval av bara en bild där man inte såg alla nödvändiga karaktärer. Nu har Kenth letat fram fler bilder på samma fågel och hemsidan har också fått fotona kommenterade av den erfarna siskskådaren Jukka Väyrynen. Kolla gärna på Jukkas sisk-hemsida - mycket lärorikt!

Så här skriver Jukka om Kenths siska:
'..Trots att man fortfarande på bilderna inte kan bestämma ålder så finns det fler karaktärer som stöder en bestämning till snösiska dock inte mer än till 99%.
Näbben ser ok ut den är kort ock tämligen rak (ingen säker karaktär), den kalla grundfärgen på bröst kinder och nacke känns ok (förbehållet optiska effekter och enstaka gamla gråsiskhonor). Det som tydligt talar för snösiska är att det synes vara en tydligt vit ton mellan streckningen på sidan och flankerna, de tydligt vita ytterfanen på de centrala stjärtpennorna. Gråsiskor har sällan eller aldrig så här tydligt vita och breda ytterfan. Den oregelbundna och tunna streckningen på bröstsida och sidor är typisk för snösiskor (utesluter dock inte alla gråsiskor).
På en av bilderna syns en till synes vit undergump där det inte går att se några mörka spolstreck (dock inte helt bra bild på detta Ðmen ändå). På samma bild syns att vingbandet är ganska vitt utan tydligt brunbeige (buff ton) vilket många gråsiskor har under den tidiga hösten men det som mer stödjer snösiska på den bilden är de tydligt vitaktiga fälten på tertialerna vilka alltid är smalare och mer gråbeige hos gråsiskor.
Jag skulle tro att det rör sig om en ung hona snösiska men det är bara en kvalificerad gissning. En snösiska är det nog med största sannolikhet. Jag tar själv några sådana här fåglar i mina nät emellanåt. Jag har hittills i år märkt ett tiotal snösiskor.'

Webmaster ( 13.nov.04 )


Snösiska (Björn)

sniska1

Tidigare i höstas publicerades en bild av Lennart Söderlund på en snösiska från Björn (6/10) som, till en början, blev lite ifrågasatt eftersom fågeln såg ut att ha jättestor näbb och dessutom såg väldigt brun ut. Fler bilder på den fågeln från samma fotograf publicerades en tid senare och då kunde väl de flesta gå med på att det ändock kunde vara en snösiska. Nu har hemsidan fått bilder på samma fågel från Ulrik Lötberg, tagna med annan kamera. Skillnaden på bild och bild är uppenbar, man kan knappt tro att det är samma fågel.

Webmaster ( 13.nov.04 )


Snösiska (Hjälstaviken)

snosiska

Bild tagen 3/11

Webmaster ( 05.nov.04 )


Bilder från Långsandsörarna

Svartmes Trädkrypare Stjärtmes Snösiska

svartmes tradkrypare tradkrypare2 stjartmes snosiska snosiska2

Bilder tagna 9/10

Webmaster ( 18-Oct-04 )


Sidensvans, Snösiska (Långsandsörarna)

siden1 siden2 siden3 snosiska1 snosiska2 snosiska3

Bilder tagna 16/10

Webmaster ( 18-Oct-04 )


Snösiska (Björn)

snosiska2 snosiska3

Ytterligare två bilder på den snösiska som ringmärktes på Björn 6/10 och vars identitet har ifrågasatts p.g.a. näbbstorleken och brunheten på tidigare publicerad bild (lite nedan, hos dvärgsparven). Över- och undergumpen skall dock enl. observatörerna ha varit typiskt snösisketecknade = ostreckat vita.

Webmaster ( 12-Oct-04 )


Dvärgsparv, Snösiska (Björn)

dvargsparv1 dvargsparv2 dvargsparv3 dvargsparv4 siska

Bilder tagna 6/10

Webmaster ( 07-Oct-04 )


Snösiska (Långsandsörarna)

snosiska langsand

Bilder av snösiskan och ringmärkare tagna 18/9

Webmaster ( 21.sep.04 )


Snösiska (Långsandsörarna)

snosiska1

Bild tagen 18/9

Webmaster ( 21.sep.04 )