UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Småtärna

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Ägretthäger, Småtärna (Hjälstaviken)

agretth1 smatarna1

En ägretthäger hittad av Sören Franceen 15/6. Dagen efter, 16/6, var det dags för nästa begivenhet, en småtärna som upptäcktes av Anders Helander, den avvek dock från lokalen kvällen 18/6.

Webmaster ( 19.jun.05 )


Småtärna, Hybrid gås (Hjälstaviken)

smatarna gashybrid1

Den 16/6 var det dags för nästa begivenhet, en småtärna som upptäcktes av Anders Helander, den avvek dock från lokalen kvällen 18/6. En rapport om en misstänkt amerikansk kopparand 16/6 ledde till diskussion om den rapporten möjligen kunde ha gällt en hybridgås med 'toppig stjärt'???

Webmaster ( 19.jun.05 )