UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Skrattmås

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Dannemora

Svart rödstjärt Sångsvan Skrattmås Rosenfink Trastsångare

svart sangsvan skrattmas rosenfink trastsangare

En odryg dryg timme i Dannemora 2009-06-02.
Gruvtornet: Svart rödstjärt 17.12.
Klardammen: Sångsvan 17.37, skrattmås 17.55, rosenfink 18.08 och trastsångare 18.15.

Webmaster ( 18.jun.09 )


Skrattmås (Svandammen, Uppsala)

skrattmas

Bild tagen 19/4

Webmaster ( 01-May-05 )


Bilder från Stockholms ström

Fiskmås Knölsvan Skrattmås

fiskmas knolsvan skrattmas

Bilder tagna 2/2

Webmaster ( 05.feb.05 )