UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Skäggmes

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Skäggmes, Tallbit (Hjälstaviken och Knivsta)

skaggmes skaggmes skaggmes tallbit tallbit tallbit tallbit tallbit tallbit

Torbjörn skickar här lite bilder hann tog idag. Skäggmesarna togs tidigt i morse på WWF-spången i Hjälstaviken och tallbitarna i eftermiddags i Knivsta (Trunstavägen)

Webmaster ( 08.nov.12 )


Skäggmes (Hjälstaviken)

skaggmes skaggmes skaggmes

25:e sept 2007

Webmaster ( 27.sep.07 )


Skäggmes (Ravalen)

skaggmes1 skaggmes2

Bilder tagna 23/2

Webmaster ( 23.feb.05 )


Skäggmes (Örbyhus slott)

skaggmes1 skaggmes2

Bilder tagna 31/10

Webmaster ( 31-Oct-04 )


Kungsfågelsångare, Skäggmes (Långsandsörarna)

kusang skaggmesa

Sista märkdagen för året (24/10) fick Björn Lundgren och hans ringmärkarkompisar efterlängtad utdelning, en kungsfågelsångare i nätet! Efter 35 års skådande, företrädesvis i Uppland, kunde BL äntligen föra upp arten på sin Upplandslista. Trots det sena datumet blev utdelningen/fångsten i övrigt relativt god med ca 90 märkta fåglar, mest gråsiska och blåmes men även en skäggmeshona.

Webmaster ( 24-Oct-04 )


Skäggmes (WWF-spången, Hjälstaviken)

skaggmes1

Bild tagen 8/9, 2003

Webmaster ( 11.feb.04 )