UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Sävsparv

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Reningsverket, Uppsala

Mindre strandpipare Sädesärla Sävsparv

mindre sadesarla savsparv

Bilder tagna kvällen 23/4

Webmaster ( 23.apr.08 )


Bilder från Hjälstaviken

Sothöna Kanadagås Sävsparv Sångsvan Grågås Grönfink

sothona sothona sothona kanadagas savsparv sangsvan sangsvan gragas gronfink

Bilderna togs den 4:e april

Webmaster ( 06.apr.08 )


Gråsiska, Sävsparv (Långsandsörarna)

siskaosav1.jpg siskaostor1.jpg siskaostor2.jpg siskaostor3.jpg

En stor gråsiska individ som fångades vid Långsandsörarna 29/10 (först ihop med en sävsparv, sedan tillsammans med den knepiga siskan enl. ovan, nästa bild ensam och slutligen en gång till med knepsiskan) som vid en första anblick kanske väcker misstankar om den stora grönländska rasen rostrata. Vid närmare studier stämmer sannolikt dock inte detta. Färgen på grönlänska rasen ska på hösten vara brun (likt brunsiska, cabaret) på rygg, bröst och vingband. Näbben ska vara hög men inte proportionerligt lång som hos denna siska. Så vad är det då? De som ringmärkt mycket gråsiska vet att man ibland (dock långt ifrån ofta) fångar extremstora individer eller fåglar med extremlånga eller deformerade näbbar. I gamla tider betraktades dessa stora, men normalfärgade, gråsiskor som en egen ras, dock ej så nu för tiden. Dagens kunskap känner inte någon ovanligt storvuxen population av dessa gråsiskor någonstans i världen så sannolikt är det frågan om en extremstor och långnäbbad individ av vanlig gråsiska. I vissa länder har man bestämt sig för att alla gråsiskor som ser lite annorlunda ut tillhör olika arter (!). Detta känns tämligen vanskligt eftersom DNA inte skiljer sig nämnvärt mellan brun-, grå- och snösiska.

Webmaster ( 11.nov.05 )


Videsparv, Sävsparv (Broängarna)

sav vide

Bilder tagna 6/9. Notera bl.a. videsparvens vitaktiga täckarband och jämför med sävsparvens rödbruna.

Webmaster ( 06.sep.03 )