UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Sångsvan

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Sångsvan (Dannemora)

sangsvan sangsvan sangsvan

Curre skriver: En av den unga sångsvanens första flygturer. Ungen och en förälder simmar ned till ena hörnet av dammen.
Bild nr 1: I relativt stark motvind, så som flygplan startar, lockas sen ungen upp på vingar av föräldern som flyger före. Efter en kort stund girar föräldern brant uppåt, tappar därmed fart och befinner sig plötsligt ovanför och snett bakom ungen. Sothönsen kastar sig åt sidan när de ser det lite osäkra ekipaget komma farande.
Bild nr 2: Ungen gör en ansats att avsluta flygturen, men föräldern sänker sig ned och manar på ungen att flyga en bit till.
Bild nr 3: När de når dammens bortre ände, efter cirka 200 meter, går de ner för landning. Även detta moment var betydligt svårare för ungen, men bra gjort ändå. Lycka till på den fortsatta färden!

Webmaster ( 04.okt.12 )


Bilder från Knutby

Bläsgås Sädgås Mindre sångsvan Sångsvan

mindre mindre mindre blasgas

Några bilder på mindre sångsvan (tillsammans med en sångsvan) Giningen 18/3 samt en bläsgås (tillsammans med sädgäss) Solvallamossen 18/3

Webmaster ( 21.mar.12 )


Bilder från Dannemora

Svart rödstjärt Sångsvan Skrattmås Rosenfink Trastsångare

svart sangsvan skrattmas rosenfink trastsangare

En odryg dryg timme i Dannemora 2009-06-02.
Gruvtornet: Svart rödstjärt 17.12.
Klardammen: Sångsvan 17.37, skrattmås 17.55, rosenfink 18.08 och trastsångare 18.15.

Webmaster ( 18.jun.09 )


Bilder från Hjälstaviken

Sothöna Kanadagås Sävsparv Sångsvan Grågås Grönfink

sothona sothona sothona kanadagas savsparv sangsvan sangsvan gragas gronfink

Bilderna togs den 4:e april

Webmaster ( 06.apr.08 )


Sparvuggla, Sångsvan (Jönsbolssjön, Almunge)

sparvuggla sparvuggla sangsvan

Bilder tagna 7:e mars 2008

Webmaster ( 08.mar.08 )


Sångsvan (Almunge)

sangsvan sangsvan

Låg ute på åkern 13:e feb 2008.

Webmaster ( 14.feb.08 )


Knolsvan, Sångsvan (Jönsbolssjön, Almunge)

svan knolsvan knolsvan sangsvan

Totalt 11 sångsvanar och 5 knölsvanar den 28:e okt 2007. De första tre bilder är knolsvanar, fjärde bilden är en sångsvan.

Webmaster ( 03.nov.07 )


Bilder från Ledskär

Svart svan Sångsvan Grågås

Svartsvan Svartsvan

Bilder på svanar och gäss från Ledskär. På en åker vid väg 76, alldeles intill Ledskärsinfarten, såg Mikio den 5 juni ca 30 sångsvanar, ca 40 grågäss och en svart svan! Den svarta svanen kan inte ha flugit från Australien misstänkar Mikio.

Webmaster ( 07.jun.07 )


Mindre sångsvan, Sångsvan (Långtora flygplats)

svan1 svan2

Bilder tagna 1/4

Webmaster ( 02.apr.05 )