UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Sandlöpare

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Björn

Kustsnäppa Sandlöpare Blåhake

kustsnappa sandlopare blahake

Tre bilder från ön Björn söndagen 7 sep. 2008 föreställande 1k-fåglar av kustsnäppa, sandlöpare och blåhake. Relativt gott om småfågel på ön samt en del fågel över havet. Detta plus ett par pilgrimsfalkar och minst åtta havsörnar gav en fin vistelse ute i kustbandet.

Webmaster ( 13.sep.08 )


Sandlöpare (Ledskär)

sandlopare1 sandlopare2

Bilder tagna 8/9

Webmaster ( 07.aug.04 )