UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Salskrake

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Vendelsjön

Grågås Rådjur Salskrake

graget salskrakar1 salskrakar2

Grågäss, råget (ett par grågäss med en råget som blev tvingad till en simtur ut på en av småöarna av en brunstig råbock) och salskrakar från Vendelsjön 16/4.

Webmaster ( 01-May-05 )