UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Sädgås

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Knutby

Bläsgås Sädgås Mindre sångsvan Sångsvan

mindre mindre mindre blasgas

Några bilder på mindre sångsvan (tillsammans med en sångsvan) Giningen 18/3 samt en bläsgås (tillsammans med sädgäss) Solvallamossen 18/3

Webmaster ( 21.mar.12 )


Sädgås, Grågås (Vendelsjön)

sadgas sadgas

Ulf skickar in en bild mest visa hur man kan räkna fåglar på en bild. Andra kanske har andra metoder. En bild till av en grågås tillsammans med sädgäss.

Webmaster ( 21.mar.08 )


Sädgås (Hjälstaviken)

sadgas

Flygande, 3:e mars 2008

Webmaster ( 06.mar.08 )


Spetsbergsgås, Sädgås (Nysätra k:a)

spetsb sad

Bilder tagna 1/4

Webmaster ( 02.apr.05 )


Bilder från Skeppsholmen, Stockholm

Grågås Sädgas Storskrake

gragas0 sadgas storskrake

Bilder tagna 26/2

Webmaster ( 07.mar.05 )