UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Rosenfink

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Dannemora

Svart rödstjärt Sångsvan Skrattmås Rosenfink Trastsångare

svart sangsvan skrattmas rosenfink trastsangare

En odryg dryg timme i Dannemora 2009-06-02.
Gruvtornet: Svart rödstjärt 17.12.
Klardammen: Sångsvan 17.37, skrattmås 17.55, rosenfink 18.08 och trastsångare 18.15.

Webmaster ( 18.jun.09 )


Rosenfink (Trolldalstippen, Lidingö)

rosenfink1 rosenfink2

Bilder tagna 30/5

Webmaster ( 01.jun.04 )