UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Rörhöna

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Rörhöna (Uppsala reningsverket)

rorhona rorhona rorhona rorhona rorhona

5 ungar kunde ses samtidigt. 6:e juni 2007.

Webmaster ( 07.jun.07 )


Rörhöna (Uppsala reningsverket)

rorhona rorhona

6:e maj 2007.

Webmaster ( 07-May-07 )