UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Nötväcka

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Nötväcka (Dannemora)

notvacka notvacka

18 augusti 2012 tagna i Mumsarby, Dannemora

Webmaster ( 05.sep.12 )


Talgoxe, Nötväcka (Rosenberg, Almunge)

talgoxe notvacka notvacka

Bilder tagna 1:a jan

Webmaster ( 04.jan.09 )


Bilder från Eriksberg, Uppsala

Nötväcka Tofsmes Blåmes Entita Talgoxe

notvacka tofsmes blames entita talgoxe

Här är några matgäster från Ulfs matningsplats i Eriksberg, tagna under oktober.

Webmaster ( 03.nov.08 )