UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Natthäger

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Natthäger (Hjälstaviken)

natthager natthager Bilar

Bilder på natthägrarna vid Svannäs (Hjälstaviken). Vänster bild är adulten (16 juni), bild i centrum är 2K fågeln (17 juni), bild till höger visar bilar på platsen 17 juni em efter besök från Vägverket

Webmaster ( 18.jun.07 )