UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Kungsfågelsångare

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Kungsfågelsångare (Långsandsörarna)

kfs kfs1

Sista märkdagen för året (24/10) fick Björn Lundgren och hans ringmärkarkompisar efterlängtad utdelning, en kungsfågelsångare i nätet! Efter 35 års skådande, företrädesvis i Uppland, kunde BL äntligen föra upp arten på sin Upplandslista. Trots det sena datumet blev utdelningen/fångsten i övrigt relativt god med ca 90 märkta fåglar, mest gråsiska och blåmes men även en skäggmeshona.

Webmaster ( 24-Oct-04 )


Kungsfågelsångare, Skäggmes (Långsandsörarna)

kusang skaggmesa

Sista märkdagen för året (24/10) fick Björn Lundgren och hans ringmärkarkompisar efterlängtad utdelning, en kungsfågelsångare i nätet! Efter 35 års skådande, företrädesvis i Uppland, kunde BL äntligen föra upp arten på sin Upplandslista. Trots det sena datumet blev utdelningen/fångsten i övrigt relativt god med ca 90 märkta fåglar, mest gråsiska och blåmes men även en skäggmeshona.

Webmaster ( 24-Oct-04 )