UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Kungsfågel

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Fluttuskär

Kustsnäppa Kungsfågel Taigasångare

kustsnappa kungsfagel taiga1 taiga2

Bilder från båttur (25/9) till Fluttuskären, O Gräsö (kustsnäppa, kungsfågel och dokumentation på den av Petter Haldén upptäckta taigasångaren).

Webmaster ( 26.sep.05 )