UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: krattmås

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Gimo damm

Kanadagås Grågås Havsörn Tofsvipa Fiskmås krattmås

gimo gimo gimo gimo gimo gimo

Curre skriver: Gimo damm 16 september 2012. 670 kanadagäss (inklusive 7 ljushuvuden = exemplar med lite för mycket ljust på huvudet) och 430 grågäss, men även 54 sädgäss. 11 hybrider kanadagås x grågås. En havsörn (se inflikad bild!) kretsade en kort stund över dammen vilket räckte för att gässen skulle lämna sina bankar och flyga ut och lägga sig på vattenytan. Mycket lättare för mig att räkna dem då! På bilderna ses även tofsvipor, en fiskmås och två skrattmåsar. På en av bankarna stod även en småsnäppa, 7 kärrsnäppor och två större strandpipare, liksom några krickor och bläsänder. En timme efter uppfloget var de flesta gäss tillbaka på sina bankar.

Webmaster ( 20.sep.12 )