UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Knolsvan

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Knolsvan, Sångsvan (Jönsbolssjön, Almunge)

svan knolsvan knolsvan sangsvan

Totalt 11 sångsvanar och 5 knölsvanar den 28:e okt 2007. De första tre bilder är knolsvanar, fjärde bilden är en sångsvan.

Webmaster ( 03.nov.07 )


Bilder från Stockholms ström

Fiskmås Knölsvan Skrattmås

fiskmas knolsvan skrattmas

Bilder tagna 2/2

Webmaster ( 05.feb.05 )