UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Kärrsnäppa

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Kärrsnäppa (Ledskär)

karra1 karra2

Närmare 200 unga kärrsnäppor vid Ledskär 1/10.

Webmaster ( 10-Oct-05 )