UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Kamskrake

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Kamskrake (Norrtälje hamn)

kamskrake

Under januaris första två dagar besökte en honfärgad (2K+) kamskrake Norrtälje hamn.
'Höll företrädesvis till i inre hamnbassängen och fiskade framgångsrikt utmed södra kajen. Typisk huvudtofs som ibland restes. Minst två ljusa tertialband sågs, vilka dock ofta doldes. Brun iris. Näbben såg ut att vara helmörk. Kontrasterande vit buk sågs.'
Kommentaren är hämtad från upptäckaren Bo Granbergs rapport på Svalan.
När fågeln eftersöktes 3/1 kunde den dock inte återfinnas.
Detta är första fyndet av arten i Uppland men spontaniteten kan förståss diskuteras. Kamskraken häckar i USA och Kanada. Den övervintrar i kusttrakterna söderut till N Mexiko. Arten finns i flera fågelparker i Europa och tidigare fynd i landet har placerats i kategori D (d.v.s. inte kryssningsbar).
Norrtälje hamn 2/1

Webmaster ( 04.jan.04 )