UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Härfågel

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Härfågel (Söderby, Danmark)

harfagel harfagel

11:e sept 2007

Webmaster ( 27.sep.07 )


Härfågel (Störa Söderby, Danmark)

harfagel harfagel harfagel

Har även setts för 14 dagar sedan. Höll till i trädgård vid Stora Söderby, första gården efter infarten från gamla Norrtäljevägen mot Mora stenar - skyltat Nyby/Söderby (info från Svalan). Verkar vara mycket skygg...

Webmaster ( 10.sep.07 )


Härfågel (Mellan Grillby och Lillkyrka)

harfagel1 harfagel2

Vid Blacksta den 12/5

Webmaster ( 22-May-06 )


Härfågel (Tällsgärde, Vendelsjön)

harfagel

Bild tagen 19/6

Webmaster ( 14.aug.03 )