UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Hämpling

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Hämpling (Uppsala)

hampling hampling hampling hampling

Eva Enroth, på 6:e våningen i Kungsängens bostadsområde har tagit bifogade bilder från en lycklig tilldragelse på deras balkong. Hämplingarna visade sig även i fjol och häckade då sannolikt på hustaket, men i år var blommorna tydligen oemotståndliga.

Webmaster ( 18.jun.09 )


Hämpling (Uppsala reningsverket)

hampling

13:e aug 2007

Webmaster ( 23.aug.07 )