UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Gulärla

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )


Gulärla (Hjälstaviken)

gularla1 gularla2 gularla3

1K gulärla 300 m NO Kokullen, Hjälstaviken vid middagstid 13/9

Webmaster ( 20.sep.03 )