UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Gråtrut

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Gråtrut (Gamla Grisslehamn)

gultrut1 gultrut2 gultrut3 gultrut4 gultrut5

Fotografen skriver: 'De här trutarna står på en klippa nedanför Kasberget vid G. Grisslehamn. De är tagna för ett par veckor sen men fanns på samma plats redan i febr. när lommarna efterspanades. Samma? Det var lättare förr då gulbenta trutar var gulbenta!! De här torde vara vanliga gråtrutar av östligare ursprung. Vad som dock var speciellt var de små, mörka ögonen. På någon bild ser den ena truten ut att ha gula små ögon och den andra mörka, men i verkligheten tyckte jag att bägge hade mörka. Ljus och vinkel? Kaspisk trut är väl ändå inte trolig?'

Webmaster ( 01-May-05 )