UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Gråsiska

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Gråsiska (Solvallamossen)

grasiska grasiska grasiska

10-Dec-11

Webmaster ( 11.dec.11 )


Bilder från Danmark

Vinterhämpling Steglits Gråsiska

vinterhampling vinterhampling

Jan skriver 'Bilderna är från gärdet öster om Mora stenar idag 13/3. Flocken innehöll steglitz, vinterhämpling, gråsiskor och ev. snösiska. Vad tros om siskan långt ner och en bit till höger om mitten på undre bilden?'

Webmaster ( 14.mar.09 )


Gråsiska (Upplands-Bro)

grasiskor

Webmaster ( 01.mar.07 )


Gråsiska (Långsandsörarna)

siska1 siska2

Siskor som fångades och ringmärktes vid Långsandsörarna 29/10. De första två bilderna föreställer en siska som bidragsställaren funderar på om det är en grå- eller snösiska. En siskerfaren skådare som har tittat på bilderna säger att det är en gråsiska, bl.a. p.g.a. att ögonen är för stora och näbben inte tillräckligt kort. Den typiska mongol -looken saknas i ansiktet och fågeln saknar dessutom den specialla gulbeiga färgtonen på bröst/hals som snösiskor brukar ha. Den minimala mängden vitt på tertialerna, för smala vita toppar på större täckarna samt den kraftiga och ymniga svarta streckningen på kroppssidorna sägs också utesluta snösiska. En hybrid mellan grå- och snösiska kan dock inte helt uteslutas. Finns andra åsikter om arttillhörigheten så är dessa välkomna till hemsidan för fortsatt kunskapsspridande.

Webmaster ( 11.nov.05 )


Gråsiska, Sävsparv (Långsandsörarna)

siskaosav1.jpg siskaostor1.jpg siskaostor2.jpg siskaostor3.jpg

En stor gråsiska individ som fångades vid Långsandsörarna 29/10 (först ihop med en sävsparv, sedan tillsammans med den knepiga siskan enl. ovan, nästa bild ensam och slutligen en gång till med knepsiskan) som vid en första anblick kanske väcker misstankar om den stora grönländska rasen rostrata. Vid närmare studier stämmer sannolikt dock inte detta. Färgen på grönlänska rasen ska på hösten vara brun (likt brunsiska, cabaret) på rygg, bröst och vingband. Näbben ska vara hög men inte proportionerligt lång som hos denna siska. Så vad är det då? De som ringmärkt mycket gråsiska vet att man ibland (dock långt ifrån ofta) fångar extremstora individer eller fåglar med extremlånga eller deformerade näbbar. I gamla tider betraktades dessa stora, men normalfärgade, gråsiskor som en egen ras, dock ej så nu för tiden. Dagens kunskap känner inte någon ovanligt storvuxen population av dessa gråsiskor någonstans i världen så sannolikt är det frågan om en extremstor och långnäbbad individ av vanlig gråsiska. I vissa länder har man bestämt sig för att alla gråsiskor som ser lite annorlunda ut tillhör olika arter (!). Detta känns tämligen vanskligt eftersom DNA inte skiljer sig nämnvärt mellan brun-, grå- och snösiska.

Webmaster ( 11.nov.05 )


Gråsiska, Stjärtmes (Långsandsörarna)

brunsiska1 brunsiska2 stjart

Gråsiska cabaret (brunsiska) och stjärtmes från märkningen vid Långsandsörarna 8/10.

Webmaster ( 10-Oct-05 )


Gråsiska (Vendelsjön)

grasiska1 grasiska2

En gråsiska från Vendelsjön 31/10.
'Rent vita undergumpar verkar inte vara en säker karaktär för snösiska. Se bifogade bilder som visar samma fågel.', skriver TP om bilderna.

Webmaster ( 05.nov.04 )


Gråsiska (Uppsala Kungsängen)

grasiska

Bild tagen 29/10

Webmaster ( 02.nov.04 )