UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Forsärla

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Forsärla (Gimo)

forsarla forsarla

Ett par bilder på forsärlorna vid hammaren i Gimodammen (en hane, en hona)

Webmaster ( 13.apr.09 )


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )


Forsärla (Ulva kvarn)

forsarla

Bilden togs den 15:e maj

Webmaster ( 20-May-08 )


Forsärla (Västland)

fors

Herr vid Västland 5/6

Webmaster ( 06.jun.06 )


Forsärla (Forsmarks bruk)

fors1 fors2 fors3

I flera år i rad har forsärlan observerats sporadiskt under tidiga våren i Forsmarks bruk. En ensam fågel har setts ett par dagar och sedan har det inte varit mer med det. Man har spekulerat i 'mellanlandning' på väg till någon häckplats annorstädes o.s.v. Men i år var det lite annorlunda: första observationen gjordes 13/4 - en ensam hona - nästa observation gjordes 29/4 (var den kvar, trots allt?). Den 8:e juni började det bli uppenbart vad som stod på då en honfärgad fågel observerades och en annan hördes samtidigt. Vid midsommartid kunde man med säkerhet konstatera häckning då båda föräldrarna matade ungar för fulla muggar. Det sena datumet gör att man gärna misstänker andra kullen? Har de häckat tidigare år också?

Webmaster ( 02.jul.05 )


Forsärla, Kungsfiskare (Gamla bron, Västland)

forsarla kfiskare1 kfiskare2

Bilder tagna 14/4

Webmaster ( 01-May-05 )


Forsärla (Gimo damm)

fors fors fors

Bilder tagna 3/4

Webmaster ( 01-May-05 )


Forsärla (Ulriksdal)

forsarla1 forsarla2

Bilder tagna 31/3

Webmaster ( 02.apr.05 )