UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Entita

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Eriksberg, Uppsala

Nötväcka Tofsmes Blåmes Entita Talgoxe

notvacka tofsmes blames entita talgoxe

Här är några matgäster från Ulfs matningsplats i Eriksberg, tagna under oktober.

Webmaster ( 03.nov.08 )