UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Enkelbeckasin

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Enkelbeckasin (Långsandsörarna)

ebeck ebeck2

Ringmärkargänget vid Långsandsörarna har en speciell fångstanordning som består av två vanliga nät som via extremlånga sidostolpar hissas upp till oanade höjder. Konstruktören PJ och övriga har haft stora förhoppningar att detta arrangemang skulle ge extra god utdelning. Utdelningen har hittills inte blivit så värst stor och näthissen har flyttats runt mellan flera teoretiskt lämpliga platser. En rolig nätfångst lördagen 24/9, utöver en taigasångare, var denna enkelbeckasin.

Webmaster ( 26.sep.05 )