UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Dvärgsparv

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Dvärgsparv, Snösiska (Björn)

dvargsparv1 dvargsparv2 dvargsparv3 dvargsparv4 siska

Bilder tagna 6/10

Webmaster ( 07-Oct-04 )


Dvärgsparv (Björn)

pusilla1 pusilla2 pusilla3 pusilla4

Dvärgsparv fångad och ringmärkt på Björn, Hållnäs 29/9

Webmaster ( 29.sep.03 )


Dvärgsparv (Viby, Sollentuna)

dvargsparv1 dvargsparv2

Bilder tagna 16/9. Sparven sågs 15-16/9. När dvärgsparven eftersöktes 17/9 upptäcktes istället en taigasångare och därefter två videsparvar. Inte illa för den lilla ogräspölen!

Webmaster ( 18.sep.03 )