UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Buskskvätta

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )


Buskskvätta (Uppsala reningsverket)

buskskvatta

7:e aug 2007

Webmaster ( 23.aug.07 )


Buskskvätta (Järvafältet)

buskskvatta

Bild tagen 24-25/5

Webmaster ( 28-May-05 )