UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Bläsgås

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Knutby

Bläsgås Sädgås Mindre sångsvan Sångsvan

mindre mindre mindre blasgas

Några bilder på mindre sångsvan (tillsammans med en sångsvan) Giningen 18/3 samt en bläsgås (tillsammans med sädgäss) Solvallamossen 18/3

Webmaster ( 21.mar.12 )


Bläsgås (Hjälstaviken)

blasgas

Bild tagen 2/4

Webmaster ( 01-May-05 )


Spetsbergsgås, Bläsgås (Hjälstaviken)

spetsb blasgas1

Bilder tagna 16/4

Webmaster ( 01-May-05 )


Bläsgås (Hjälstaviken)

blasgas1 blasgas2

En av de första bläsgässen för året fotad vid Hjälstaviken 25/3

Webmaster ( 28.mar.05 )


Bläsgås (Nysätra-Torstuna)

blasgas

Bild tagen 24/3

Webmaster ( 01.jun.04 )


Bläsgås (Östanå färjeläge)

blasgas1 blasgas2

Bilder tagna 19/3

Webmaster ( 22.mar.04 )