UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Blåmes

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Knutby

Blåmes Bofink Stare

blames blames bofink stare

Blåmes med färgfel, mm, vid matningen i Ekeby 21 jan

Webmaster ( 22.jan.12 )


Blåmes (Knutby)

blames

Vid matningen

Webmaster ( 15.jan.12 )


Blåmes (Mumsarby)

blames

Jeg er en trekryper! 2009-04-30.

Webmaster ( 05.maj.09 )


Bilder från Eriksberg, Uppsala

Nötväcka Tofsmes Blåmes Entita Talgoxe

notvacka tofsmes blames entita talgoxe

Här är några matgäster från Ulfs matningsplats i Eriksberg, tagna under oktober.

Webmaster ( 03.nov.08 )