UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Ängspiplärka

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Tornseglare, Ängspiplärka (Uppland)

tornseglare tornseglare tornseglare tornseglare

Bilder 1 samt 2 togs den 6:e juli vid Kungsängen, bild 3 togs 10:e juli vid Vendelsjön. Fjärde bilden är manipulerad med ny himmel.

Webmaster ( 14.jul.08 )


Tornseglare, Ängspiplärka (Kungsängen)

tornseglare tornseglare angspiplarka

Bilderna togs den 24:e juni (ängspiplärka) och 27:e (tornseglare).

Webmaster ( 29.jun.08 )


Bilder från olika lokaler

Ängspiplärka Gulärla Tjäder Forsärla Trädkrypare Buskskvätta Gulsparv

angspiplarka gularla tjader forsarla tradkrypare buskskvatta gulsparv

Ängspiplärkan är från Hjälstaviken i fjol.
Från i år:
Gulärlan är från Kungsängen och tjädern är fotad strax norr om Björklinge.
Forsärlan och trädkryparen är från Lurbo.
Buskskvättan och gulsparven är från Hågadalen.

Webmaster ( 05.jun.08 )