UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Bibliotek

Så var då biblioteket öppet för våra medlemmar. Lånetiden är en månad och vi vill gärna att du håller det eftersom vissa böcker kan vara populära. För att låna en bok skickar du ett mail till Fredrik Litsgård och kommer den vägen överens om en tid som du kan hämta boken på.

Har du böcker hemma som kan passa i biblioteket och som du inte längre vill ha kvar? Donera dem till UOFs bibliotek med ett mail till vår bibliotekarie. Vi kommer förstås också att försöka köpa in intressant litteratur vartefter vi hittar den. Nedan finner du det än så länge begränsade sortimentet. Mer nyttig information i digital form hittar du i länksamlingen.

PÅ SVENSKA:

Den levande döda veden - bevarande och nyskapande i naturen
Johan Samuelsson och Torleif Ingelög
En bok för dig som är intresserad av skogsfrågor. Lär dig allt om hur viktig död ved är.

Det nya landskapet
Roland Gustavsson och Torleif Ingelög
Kunskap och idéer om naturvård i kulturbygder.

Grönare städer - Biologisk mångfald och grönstruktur.
Centrum för biologisk mångfald och SNF
Inspiration och kunskap om stadsnära naturvård.

Åtgärder för att stärka biologisk mångfald i odlings- och skogslandskap
Torleif Ingelög och Tommy Lennartsson, SLU
En sammanställning av en mängd forskares förslag för att stärka mångfalden i odlings- och skogslandskapen.

PÅ ENGELSKA:

Conservation biology
Andrew S. Pullin
En mycket omfattande grundkurs i bevarandebiologi. Hur bevarar man mångfald inom en region, inom en art och i ett globalt perspektiv. Boken är på engelska så ett bra komplemment är ordlistan nedan.

Henderson's dictionary of biological terms
En nyttig referensbok för den som läser engelsk litteratur

Bibliotekarie
Fredrik Litsgård