UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Ny översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska planeringsinstrument och beskriver hur Uppsala kommun ska utvecklas fram till 2030.

I detta dokument är det viktigt att natur- och fågelintressen tillvaratas. Vi håller nu på att se över det befintliga förslaget och behöver Din hjälp.

Ta en titt på kartan (PDF). Finns det värdefulla områden som du känner till men som inte angetts som gröna kärn- eller utredningsområden? Har de missat någonting? En beskrivande text till kartan hittar du här (PDF).

Hela förslaget till översiktsplan finns på kommunens hemsida.