UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Göktytan

Göktytan

Att göktytan har minskat i antal råder inget tvivel om, inte bara i Sverige utan i de flesta europeiska länder. Den klassas som sårbar och Artdatabanken uppskattar beståndet till 10 000-15 000 par. Biotopförändringar och brist på bohål i lämpliga häckningsområden är två anledningar, men det finns sannolikt flera faktorer som bidrar till minskningen.

Vi är några entusiaster som har göktytan som favoritfågel och har ambitioner att kunna få igång en fungerande göktytegrupp. Som första gemensamma mål har vi haft att kunna presentera en ritning på en holk som göktytan gillar, som bifogas tillsammans med detta. Vår förhoppning är att någon eller några inom er förening snickrar holkar och vill göra en insats för göktytan eller på annat sätt få upp göktyteholkar på lämpliga platser.

Förhoppningen är att det kommer upp många göktyteholkar på många platser i landet. Kan även uppföljning av häckningsresultat och pullmärkning av ungar ske, ger det ytterligare viktig information. Ett av gruppens viktigaste arbete är att ta reda på varför göktytan minskar i antal och vad som kan göras för att vända trenden. Genom utbyte av erfarenheter och resultat hoppas vi kunna lära oss mer om göktytan.

Om ni tycker att detta verkar intressant är ni välkomna att kontakta någon av nedanstående för vidare information. Vi vill gärna veta hur många holkar som kommit upp och eventuellt resultat.

Erik Arbinger
Ekhovsvägen 29
647 32 MARIEFRED
0159-21777
erik.arbinger@swipnet.se

Leif Carlsson
Ekgatan 34 G
632 23 ESKILSTUNA
016-514181
mihack@swipnet.se

Kent Gullquist
Spångbergsvägen 20
590 96 ÖVERUM
0493-30042
kegu@algonet.se