UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Vitryggig hackspett

PROJEKT VITRYGGIG HACKSPETT

Kristoffer Stighäll är projektledare för Naturskyddsföreningens arbete med att rädda den vitryggiga hackspetten. När UOFs fågelskyddsgrupp hade sitt senaste möte så informerade Kristoffer oss om projektet samt bad om hjälp från föreningen.

I början på 2008 skall det börja diskuteras fram ett nytt fyrårigt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. Detta program skall sedan gälla från 2009. Varje län som är berörda av projektet skall ta fram minst tio områden som kan bli inplanterings- eller spridningsområden för vitryggig hackspett. Den hjälp som Naturskyddsföreningen behöver från oss i Uppland är att plocka ut minst tio sådana områden främst i norra Uppland. Som ungefärlig gräns sätts vägen från Uppsala mot Hallstavik och norrut men observera att detta inte är en absolut gräns.

Därför ber vi alla skådare i Uppland att komma med förslag på områden till detta. Vi behöver även hjälp med att besöka tänkta områden och översiktsbedöma dem. Vi kan inte och skall inte heller ta fram det slutliga förslaget men vi måste hjälpas åt att ge en del förslag till projektet som de kan arbeta vidare med.

Följande kriterier gäller för optimalbiotoper:

Målet är att 100 ha optimalbiotop skall finnas inom ett ca 500 ha stort område. Ett sånt område bedöms kunna hysa häckande vitryggiga hackspettar.

Bra områden finns förmodligen runt sjöar, vattendrag, översvämningsmarker i skog och våtmarker där det finns gott om lövskog.

I Finland har de lyckats bra med att välja ut områden och bearbeta dem, bland annat genom att ta bort konkurrerande gran. Där har vitryggig hackspett börjat öka i antal så det finns möjligheter att göra något åt situationen.

Tag kontakt med fågelskyddsansvarige Mikael Malmeus som skall samordna detta genom mail mikael.malmaeus@afconsult.com eller telefon 0703-05 14 53. Diskutera med honom om du vill tipsa om ett område eller om du vill hjälpa till med att åka och titta på områden som vi redan nu har på förslag. Det går också bra att maila på info@uof.nu. Skicka gärna information om området samt en karta och/eller bilder.

Här har du chansen att kanske kunna få med ett av dina hemområden. Tänk dig att i framtiden lyckas få vitryggig som hemlokals- eller tomtkryss! Inte illa.