UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågellokaler

Hjälstaviken

Inledning

Hjälstaviken är antagligen Upplands mest kända fågellokal. Oavsett årstid har denna plats alltid någonting att bjuda på vad gäller fåglar. Ett vinterbesök (december/januari/februari), särskilt en solig dag, kan ge både havsörn, kungsörn, varfågel och olika slags tättingar. Landskapets första vårfåglar brukar dyka upp just vid Hjälstaviken; de första anländarna kan skådas redan i slutet av februari om vädret varit milt. I mars/april kommer alla gässen. Tusentals individer kan ses rasta på strandängarna och åkrarna kring viken. Främst är det grågäss, sädgäss och kanadagäss, men även vitkindade, bläs-, spetsbergs- och fjällgäss dyker årligen upp. I april kan det löna sig att leta efter ringtrast i hagmarkerna.

Beckasiner av alla tre slagen brukar spela i första halvan av maj, då även en hel del andra vadare börjat dyka upp. I juni kan man höra vaktel, kornknarr, rördrommar och nattsångare, samt spana på Hjälstavikens stora utbud av häckfåglar (allt från vattenrall, årta och skedand, till skäggmes, dvärgmås och brun kärrhök) . Redan i mitten av juli börjar så höstsäsongen med vadare på sydsträck. En kväll med vackert väder som åtföljs av en regnig morgon trycker ner mycket skoj i viken. 1999 sågs det vissa dagar hundratals kärrsnäppor, över 50 spovsnäppor, runt 20 mo- respektive småsnäppor, ett par kustsnäppor, myrsnäppor och roskarlar, samt ett exemplar vardera av sandlöpare, smalnäbbad simsnäppa och tuvsnäppa.

Augusti/september ger varje år några rödstrupiga piplärkor och lappsparvar. Förstnämnda art kan man med lite tur få se rasta i strandvegetationen, medan hagarna och fälten är lämpligare för lappsparv. Dagar med vackert väder kan många rovfåglar sträcka förbi, ibland även någon sällsyntare som en skrikörn t.ex.. Annars är hösten gässens tid. I slutet av september i år rapporterades om tiotusentals med rastande gäss vid Hjälstaviken, varav ett tiotal var fjällgäss. Oktober kan ge lite udda rastare i form av mindre sångsvan, salskrake och prutgås. I november är det dags att åter igen börja spana efter vinterfåglar. Kanske kommer en jaktfalk och röjer runt bland fåglarna i viken?

Skådartips

Från tornet har man överblick över de västra delarna. Rastande vadare finns på bra obsavstånd och det är medljus större delen av dagen. För rovfåglar är tornet också rätta platsen att stå på. På vägen ut mot tornet, i hagen man går igenom, ligger en liten kulle - Kokullen. Från denna har man bra sikt över alla gäss som rastar på strandängarna på våren och hösten. Piplärkor och lappsparvar kan man leta efter i hästhagarna. Bra obsplats är någon av kullarna i hästhagarna. För mystifika tättingar rekommenderas en promenad bland enbuskarna norr om viken. För att lyssna efter beckasiner i maj, utgår man från norra parkeringen och går stigen längs med den västra delen av viken.

På vintern kan man stå på Lingbokullen och spana efter örnar och fink-/sparvflockar. Denna kulle ligger mellan Hjälsta och Hårby gård och ger bra utsikt över viken och de intilliggande fälten.

Skogsduva, stenknäck, mindre hackspett m.fl. hittar man i Stora och Lilla Parnassen, d.v.s. lövskogsområdena i södra delen av Hjälstaviken. Vid Stora Parnassen ligger en parkering, till vilken man kommer från väg 263.

En alternativ utkiksplats till tornet är Kvarnberget. Några vadare lär man inte se därifrån, men änder och rovfåglar ser man bra. För bra vägbeskrivning till Kvarnberget rekommenderas boken "Fågellokaler i Uppland och Stockholms län".

Rariteter

Många är de sällsyntheter som förirrat sig hit genom åren. Vad sägs om svarthalsad dopping, ägretthäger, rostand, rödhuvad dykand, större och mindre skrikörn, brunglada, stäpphök, jaktfalk, stäppvipa, sumpvipa, sibirisk tundrapipare, dammsnäppa, tuvsnäppa, tereksnäppa, storlabb, fjällabb, vittrut, vitvingad tärna, turturduva, korttålärka, större piplärka, citronärla, svarthakad buskskvätta, rödhuvad törnskata och vassångare. Även "halvvanliga" arter som gravand, kentsk tärna, gråspett, kungsfiskare och videsparv gästar ibland denna fantastiska lokal.

Vägbeskrivning

Hjälstaviken ligger, fågelvägen sett, två mil sydväst om Uppsala och sex mil nordväst om Stockholm.

Från Enköping kör man E18 mot Stockholm. Efter bara några km tar man av på väg 55 mot Uppsala. Vid rondellen i Litslena kan man antingen fortsätta 55:an mot Uppsala och efter en halvmil ta höger mot Hjälsta, eller så fortsätter man rakt fram på väg 263 för att efter fem km ta vänster mot Hjälsta. För vidare vägbeskrivning, se nedan.

Från Uppsala kör man väg 55 mot Enköping. Efter c:a 3 mil tar man vänster mot "Hjälsta 7" (denna avfart kommer c:a sju km efter första avfarten mot Örsundsbro). I Hjälsta tar man höger mot "Ekolsund 5". Efter c:a två km kommer man till Hårby (=en gård med travhästar). En liten träskylt på vänster sida visar var man svänger ner mot fågeltornets parkering. Observera att skylten sitter lågt och är lätt att missa bland all lövsly.

Från Stockholm kör man E18 mot Enköping. Vid Bålstas norra infart svänger man av mot höger, skylt Skokloster (avtag nr 146). Denna väg kör man rakt fram förbi Övergran och vidare västerut längs väg 263. Efter det att man passerat Hjälstavikens utlopp och Ekolsunds slott så tar man av mot höger (skylt Hjälsta), 13 km efter det att man svängt av från E18 vid Bålsta. Denna väg följer man norrut 2,9 km. När man passerat hästhagar i byn Hårby tar man av mot höger (liten träskylt fågeltorn) in på grusväg. Efter 100 m kommer man till Hårbyparkeringen. Träskylten kan vara lätt att missa. Ett bra riktmärke är den busskur som ligger c:a 100 m innan vägen ner mot tornet.

För att komma till tornet går man grusvägen som går parallellt med hästhagarna. Observera att man ej kör ner med bilen här! Vid norra delen av viken finns ytterligare en parkering. Denna nås från vägen mellan Hjälsta och Hårby gård.

Övernattning och matställen

Övernattning

Om du kommer långväga ifrån, kanske det kan vara skönt att stanna över natten. Visserligen kan man säkert sova i fågeltornet (det finns en undervåning med tak), eller kanske under en gran på Kvarnberget, men för de som är lite bekvämare av sig, rekommenderas något av följande ställen:

Enköping: Vandrarhem Enköping, öppet helår
Tel. 0171-80066

Grillby (ligger mellan Hjälsta och Enköping): Djurby gård, öppet maj-oktober
Email turism@djurby.se
Tel. 0171-47 40 44

Uppsala: Sunnersta Herrgård, öppet helår
Tel. 018-324220

Örsundsbro: Wängsta gård, öppet helår
(Ligger enligt uppgift 600 m från Hjälstaviken)
Tel. 0171-46 40 98, 46 41 43, 070-568 58 98 eller 070-325 24 20.

Säfva gård, öppet helår
Tel. 018-39 53 30, 39 53 90

Matställen

Missade du att ta med matsäck? Är du vrålhungrig efter en hel dags intensiva fågelstudier?

I Örsundsbro finns restaurangen The Green Oak (även vandrarhem) för närmare info, ring 0171-46 06 60. Intill E18 mellan Enköping och avtagsvägen mot Uppsala, ligger McDonalds; öppet 10-24 varje dag. På vägen mellan Litslena och E18, finns en pizzeria/grill. Öppettider och telefonnummer är för tillfället tyvärr okänt. Pizzeria och liknande finns även inne i Örsundsbro.

Genom säsonger

Klicka på miniatyren för att se bilderna i ursprungsstorlek.
Foto: Bo Bengtson ©

Bo Bengtson kommer att skicka flera bilder på samma plats under året för att skildra växlingarna under olika årstider. De som vandrar runt viken känner säkert igen platsen men fler kan gärna få upptäcka den på egen.

februari
Den 14 februari 2008: nu ligger isen fortfarande och speglar den klarblå himlen.

april
Den 24 april 2008: nu är gässen på plats.

5 maj
Den 5 maj 2008: trädet i strandkanten ej utslaget men vassen har börjat grönska.

12 maj12 maj
Den 12 maj 2008: nu har ekarna i vattenbrynet slagit ut. På en av bilderna bråkar några kanadagäss. Bilderna togs ungefär kl. 07:30

26 maj
Tiden går fort den här bilden togs vid åttatiden den 26 maj kanadagässen med ungar har intagit viken.

23 juni23 juni
Den 23 juni har 'ungdjuren' börjat använda platsen som vattenhål.

8 sept8 sept
Två bilder den 8 sept från viken där vassen fått höstfärger och en av stutarna som vuxit till sig under sommaren 'leker tittut'.

24 sept24 sept
Två bilder den 24 sept från viken när spegelbilden syns i vattnet och så ser man att morgondimman håller på att lätta. Dessutom skrämde man upp en häger (första bilden).

17 nov25 nov25 nov
Först en bild den 17 november den första snön. Sedan två bilder från 25 november: Räven raskar över isen.

Bilder

Klicka på miniatyren för att se bilderna i ursprungsstorlek.
Foto: Bo Bengtson ©

Från Kvarnberget 4/10 2007
Från Kvarnberget 4/10 2007

Från fågeltornet
Från fågeltornet 17/10 2007

Stora Parnassen
Stora Parnassen 11/10 2007

Stora Parnassen och fasan
Den mörkbruna/metallgröna fasantuppen gick vid Stora Parnassen 28/3 2008

Fågelspår
Fågelspår i isen nedanför Kvarnberget 28/3 2008

blomsterprakten i Stora Parnassen 1blomsterprakten i Stora Parnassen 2
Blomsterprakten i Stora Parnassen 24/4 2008

St Parnassen 5 maj
Från St Parnassen 5 maj 2008
Gulsippor i förgrunden och sedan ett hav av maj-smörblommor i bakgrunden.

SkönsbergSkönsberg
Blommande slånbärsbuskar som togs i norr (leden från parkeringen vid Skönsberg) den 8 maj.

BlommorBlommorBlommor
Blommor från Hjälstaviken den 9 juli.

LjungLjung
Två bilder från Kvarnberget med blommande ljung i förgrunden den 1 sept.

WWF-spången
Den nya delen av långa WWF-spången med Kvarnberget i bakgrunden den 1 sept.

fjällskivlingfjällskivlingStora Parnassen
Den 8 sept: två bilder på stolt fjällskivling som smakade förträffligt, och en bild från Stora Parnassen där höstfärgerna börjar komma.

fjällskivlingfjällskivling
Den 22 sept: Första bilden från Stora Parnassen vattendroppar som finaste pärlor i ett spindelnät. Andra bilden från Långa WWF-spången, bron över kanalen tittar man noga ser man en skäggmes nedanför bänken.

WWF-spångenWWF-spången
Första från långa WWF-spången mot Kvarnbergssidan och på den andra har vassen och vinden ritat mönster i nysnön.

Stora Parnassen svärdsliljor Kokullen Guldbagge
Våren 2009: (i) Stora Parnassen 25 maj; (ii) Ett hav av svärdsliljor vid fågeltornet 5 maj; (iii) Kokullen ger skäl för namnet den 5 juni; (iv) Guldbagge i nyponros på Kvarnberget 23 juni.

Kvarnberget leden
1:a sept 2009: Leden nedanför Kvarnberget mot Gläntan.

Kråka Havsörn Sork
12 oktober 2009: (i) Från Stora Parnassen vad är det för 'kråka' som sitter på stubben? (ii) Från fågeltornet 'Havsörn på gång'; (iii) En något suddig sork på vägen nedanför tornet.

Hjulströms brygga 1 Hjulströms brygga 2 Hjulströms brygga 3
December 2010: Några bilder från fågelmatningen vid Hjulströms brygga.